Trygg datatrafikk mellom avdelingskontorene

Mange bedrifter har avdelingskontorer, filialer eller butikker på flere steder, og innen det offentlige er kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet ofte spredt geografisk. Dette skaper kommunikasjonsmessige utfordringer og et behov for sikre og stabile nettverk mellom avdelingene.

IPVPN fra Broadnet løser disse utfordringene og knytter sammen virksomheter med geografisk spredte avdelinger i ett og samme landsdekkende nettverk. Din bedrift får et lukket, sikkert og fleksibelt nett der de ansatte med høy grad av sikkerhet enkelt kan benytte sentrale applikasjoner.

IPVPN er en komplett kommunikasjonsløsning for intern trafikk og kommunikasjon med eksterne aktører. Tjenesten er fleksibel, kostnadseffektiv og skalerbar. Nye lokasjoner kan tilknyttes og kapasiteten kan enkelt tilpasses behovet til hver enkelt avdeling. IPVPN har et stort utvalgav opsjoner og tilleggstjenester.

IPVPN fra Broadnet benyttes i dag av kunder med svært varierende behov når det gjelder omfang, funksjonalitet og kapasitet. Vi leverer IPVPN til alt fra store offentlige virksomheter og store butikkjeder til små organisasjoner med enmannskontorer.

Om virksomheten er liten eller stor, kravene til funksjonalitet er enkle eller komplekse, kan IPVPN fra Broadnet gi deg en kommunikasjonsløsning tilpasset din virksomhets behov. Vi sørger for at dere har sikre og stabile linjer, og passer på at all trafikken går knirkefritt.

IPVPN Mobil Backup

IPVPN Mobil Backup fra Broadnet er en trådløs backup-løsning som sikrer at din bedrift alltid er på nett.

IPVPN Mobil Backup fra Broadnet er en trådløs backup-løsning som sikrer at din bedrift alltid er på nett.

Tjenesten er tilleggstjeneste til IPVPN Managed løsningerog er tilgjengelig når Broadnet har driftsansvaret for en kundeplasserte ruter, CE (Customer Equipment).

Med IPVPN Mobil Backup vil dine lokasjoner fortsatt ha kommuniksjonsmuligheter dersom feil skulle oppstå med IPVPN aksessen, modemet eller kjernenettet ved at Broadnet-ruteren automatisk kobler over til mobilnettet for fortsatt overføringen av datatrafikk.

IPVPN Mobil Backup sender over 4G nettet og gir suveren geografisk dekning, høy kapasitet og lave forsinkelser. På denne måten blir ikke hastighet eller pakketap en utfordring og du opprettholder netttilgang på dine lokasjoner.

For å sikre at den viktigste trafikken slipper gjennom og att virksomhetens kritiske applikasjoner kjører i en backup situasjon, kan det settes opp prioriteringer, såkalte aksesslister, i CE-ruteren.

Kvaliteten på IPVPN Mobil Backup er avhengig av distansen fra kundelokasjonen til base-stasjonen(e) og signalstyrke. Signalforhold på oppkoblingsstedet vil også være avgjørende for dekning. Utstyr bør derfor plasseres på steder der dekningsforhold ikke forringes. For økt signalstyrke og reduserte støyforhold kan vi tilby flere typer antenner.

Vi kan teoretisk estimere signalforholdet på en adresse, og sammen med deg i felleskap utnytte tilgjengelige signaler og kapasitet til mobilnettet på best mulig måte.

IPVPN Mobil Backup er tilgjengelig i Standard og Premium versjon:

Funksjonalitet Standard Premium
Produkt Mobil Primær Aksess / Mobil Backup Mobil backup
Operatør ICE.net Uavhengig
SNMP
Roaming
VPNview2
Dedikert mobil-modem
SIM kort integrert i CE ruter

IPVPN Mobil Backup installeres per lokasjon. Tjenesten inkluderer mobilabonnement og trafikkostnad i en feilsituasjon. IPVPN Mobil Backup tilbys primært i Norge, men løsninger for Skandinavia kan inkluderes

IPVPN Hastighet
IPVPN Fiber Opptil 5 Gbps
IPVPN VDSL Opptil 60 Mbps
IPVPN SHDSL Opptil 20 Mbps
IPVPN ADSL Opptil 20 Mbps
Tilleggstjenester
 • Trafikkprioritering/QoS
 • Service Level Agreement
 • Nettsentrisk brannmur
 • Linjeredundans
 • Multi-VPN
 • Mobil backup
 • Kryptering med sentrasertifikal server
 • Internettilgang via IP VPN-aksess
 • IPVPN o/internett
 • Nettsentrisk betalingsaksses
 • Driftet ruter
 • Aktiv varsling
 • VPN view2
 • Dokumentasjon
  Produktark IPVPN
  Produktark IPVPN Mobil Backup
  Tjenestebeskrivelse IPVPN
  Tjenestebeskrivelse IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup
  Tjenestekvalitet
  IPVPN Mobil Backup