Innovaphone

Et skybasert og fremtidsrettet telefonisystem

Vårt telefonsystem Innovaphone er skybasert og operatøruavhengig. Systemet er spesielt godt egnet for tannlegekontor, siden det gir klinikken og de ulike rollene på klinikken en enklere hverdag, ved hjelp av avansert funksjonalitet og muligheten for integrasjon. Systemet krever heller ingen fysisk installasjon utover telefoner, det er 100 % skybasert.


 • Like godt egnet for firmaer med 1 ansatt som for 10 000 ansatte
 • Ingen lokal installasjon med unntak av fysiske telefoner
 • Godt egnet for firmaer med flere avdelinger, alle settes opp i samme system
 • Integrerbart med porttelefon – se hvem som ringer på døren
 • Stream webkamera direkte på telefonens display – fra f.eks lager eller venterom.

Driftssikkerhet

Driftsikkerhet og datasikkerhte står i fokus for innovaphone. Derfor er deres løsnigner benyttet i mange driftskritiske installasjoner i samfunnet, innen blant annet bank, samferdsen, helse og forsvar.


Klinikk

 • Telefonisystem spesielt godt egnet for tannleger og klinikker
 • Prioritet ved akutthenvendelser
 • Tidsstyring og kø
 • Integrasjon mot pasientjournalsystem
 • Kamerabilde fra venterom
 • Innebygget callingfunksjon
Les mer


myPBX

Samordnet kommunikasjon

UC, eller samordnet kommunikasjon, er å gjøre de forskjellige kommunikasjonsformene tilgjengelig i én løsning. Dette være seg tale, lynmeldinger (chat), video, skjermdeling, talepost, e-post, tilstedeværelses-status (presence), telefonkonferanse, videokonferanse, skjermdelingskonferanse, adressebok, fax-server m.v.

myPBX er navnet på UC-løsningen fra innovaphone. I motsetning til andre løsninger i markedet, krever ikke myPBX investering i egne servere. Det hele kjøres på innovaphone-sentralen. Fordi tjenesten produseres på innovaphone-systemet, er det tilgjengelig fra mange forskjellige enheter som ip-telefon, PC, nettbrett og smart-mobil. Som web-klient kan den også brukes uavhengig av om operativsystemet på datamaskinen er Windows, iOS, Linux eller annet.

myPBX gjør det enkelt å ta i bruk et avansert system. Det er intuitivt å bruke med forståelige ikoner og favoritter hvor du samler kontaktene du bruker mest.

Image 1


Les mer

Ta kontakt med oss i dag for en presentasjon.

Vi ser frem til å høre fra deg!
For mer informasjon kontakt oss gjerne på tlf.: 48 95 00 00, eller via Kontaktskjema
Image 1